De auteursrechten en overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot het gehele bedrijf ‘(B)engels groeien’ berusten uitsluitend bij ‘(B)engels groeien’.

Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden gewijzigd, doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van ‘(B)engels groeien’.

(B)engels groeien’ mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. ‘(B)engels groeien’ heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.